Khôi phục dữ liệu
bị virus mã hóa

Dịch vụ khôi phục dữ liệu bị mã hóa: FAGO3, lockbit, bozon3, Alpha865qqz, ...
SQL Database: MDF, NDF, SMD,...
Dữ liệu các phần mềm kế toán: Misa, Fast Accounting, ...


Phục hồi dữ liệu
trên thiết bị lưu trữ

Phục hồi dữ liệu bị xóa trên: HDD, SSD, USB, SD Card, ...
Phục hồi dữ liệu Ghost sai.Khôi phục dữ liệu
trên máy ảo

Khôi phục dữ liệu bị mất và đã xóa khỏi máy ảo: vmdk, vdi, vhd.
Khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa ảo đã định dạng hoặc bị lỗi.


Khôi phục dữ liệu
trên máy chủ

Phục hồi dữ liệu trên ổ RAID máy chủ với RAID 0, RAID 5 và RAID 6.

Khôi phục các tệp videos lỗi, hỏng

Sửa chữa và khôi phục tệp Videos lỗi không xem được: MP4, MOV, AVI, MKV, 4K, 8K, 360&VR.
Khôi phục dữ liệu
trên Iphone

Khôi phục: ảnh, Video, văn bản, danh bạ
với các dòng Iphone 11/12/13/14 hoặc thấp hơn.
Sửa, khôi phục dữ liệu MS Office

Sửa chữa, khôi phục các file MS Access database: ACCDB, MDB.
Sửa chữa, khôi phục các file MS Office: Doc, Docx, xls, xlsx, xltm, xltx, xlsm, ppt, pptx, pptm.
Sửa chữa, khôi phục tệp PDF.

Với đội ngũ kỹ sư trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, uy tín và tận tâm. Dữ liệu của bạn sẽ được khôi phục về tình trạng tốt nhất!

James Thompson