DỊCH VỤ

Với đội ngũ kỹ sư trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, uy tín và tận tâm. Dữ liệu của bạn sẽ được khôi phục về tình trạng tốt nhất!

Khôi phục dữ liệu bị virus mã hóa: FAGO3, lockbit, bozon3, Alpha865qqz, ...

  • Khôi phục dữ liệu của các phần mềm kế toán: MISA, Fast Accounting, ...
  • Khôi phục dữ liệu SQL Database: MDF, NDF, SMD, DB,...

Phục hồi dữ liệu
trên thiết bị lưu trữ

  • Phục hồi dữ liệu bị xóa trên: HDD, SSD, USB, SD Card, ...
  • Phục hồi dữ liệu Ghost sai.

Khôi phục dữ liệu
trên máy ảo (VM)

  • Khôi phục dữ liệu bị mất và đã xóa khỏi máy ảo: vmdk, vdi, vhd.
  • Khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa ảo đã định dạng hoặc bị lỗi.